Thông tin giao dịch chính thức
THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC
 
Thông tin về lãnh đạo cơ quan
THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Thông tin giới thiệu chung
Sơ lược lịch sử đất và người Hoàng Tân
 
Thông tin tuyên truyền
GIẢM SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
XỬ LÝ NGHIÊM KHẮC NGƯỜI VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ
 
Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 
TP CHÍ LINH: THÀNH LẬP 10 BAN BẦU CỬ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
 
Quy hoạch và chiến lược
Hải Dương nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường
Hải Dương: Xây dựng kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 ngành tài nguyên và môi trường
 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương
 
Quyết định điều chỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Chí Linh đến năm 2020
 
Dự án và đầu tư
Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục đầu tư công và danh mục đầu tư công năm 2021
Danh mục dự án đang đầu tư và đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020
 
Thống kê báo cáo
Kết quả đánh giá cbcc phường Hoàng Tân năm 2020
Báo cáo công tác quản lý và sử dụng đất đai năm 2019 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020
 
Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020
 
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
Tiêu đề
 
 
 Hôm nay51 
 Hôm qua84
 Tuần này648 
 Tất cả184294 
IP: 3.238.49.228